Loading...

Komplet – Elementarna fizika

SKU: 3067 Kategorija:

785.49  + PDV

Ovaj komplet za školske pokuse omogućuje izvođenje 96 laganih i jednostavnih pokusa u svrhu shvaćanja djelovanja fizikalnih zakonitosti i preciznog mjerenja fizikalnih veličina. Namijenjen je za uzrast od 13 do 18 godina. Omogućuje izvođenje različitih pokusa za koje vam nije potrebna dodatna oprema.

Loading...

Opis

Pojedini dijelovi u kompletu izrađeni su tako da budu jednostavni i višestruko primjenjivi, a ilustrirani priručnik, koji jasno opisuje izvođenje pojedinih pokusa, jamči uspješnu i zanimljivu nastavu. Komplet sadrži višenamjenski pribor, uključujući tračnice s postoljem, vagu s polugom, posudicu, držač za posudicu, komplet utega, dinamometar, koloture, kolica, plastični propeler, staklene posudice, tikvice, šprice, glazbenu kutiju, zvučnu iglu, leće, zrcala, prizmu, optičku lampu, prekidač, postolje lampe i žaruljice, magnet i drugo.

U kompletu se nalaze dijelovi za izvođenje mnogih pokusa iz sljedećih nastavnih područja:

  • mehanika krutih tijela – 17 pokusa: mjerenje obujma; tlak; tromost; trenje; poluga s jednim krakom i dvokraka poluga; dinamometar; vaga; kosina….
  • mehanika kapljevina – 11 pokusa: razina vode; spojene posude; površinska napetost; tlak u tekućinama; uzgon…
  • mehanika plinova – 10 pokusa: zrak je tijelo; promjena obujma plinova; zagrijavanje i hlađenje; nadtlak i podtlak…
  • toplina – 9 pokusa: model termometra; isparavanje i kondenzacija; taljenje i očvršćivanje; vođenje topline…
  • zvuk – 5 pokusa: nastajanje zvuka; zvučni valovi; visoki i niski tonovi…
  • optika – 16 pokusa: širenje svjetlosti; geometrijska sjena predmeta; refleksija svjetlosti na ravnom zrcalu; lom svjetlosti; funkcija oka; model fotoaparata; model astronomskog teleskopa…
  • magnetizam – 8 pokusa: magnetski materijali; magnetsko polje; sila između dvaju magenta…
  • struja – 20 pokusa: elektriziranje tijela trljanjem; električni naboj; model elektroskopa; Faradayev kavez; električni krugovi; vodiči i izolatori; električni otpor; toplinski i magnetski učinak električne struje; paralelni i serijski spoj; načelo rada telefona; model električnog zvona; model elektromotora…

povezani proizvodi