Loading...

Kosina promjenjivog nagiba (za stativ)

SKU: 3024 Kategorija:

93.83  + PDV

Kosina je opremljena stezaljkama za dinamometre i oznakama visine i duljine pa omogućuje ilustraciju komponenata rastavljene sile težine i ovjeru ovisnosti tih komponenata o sin i cos kuta nagiba. Kao pribor isporučuje se valjkasto tijelo s kukama za dinamometre i kvadarska tijela za trenje.

Loading...

povezani proizvodi