Loading...

Nitratna kiselina 10%, 250 ml

SKU: 2017 Kategorija:

4.65  + PDV

Nitratna kiselina (dušična kiselina) je bistra, bezbojna tekućina. Izuzetno je toksična kiselina.

* Proizvod nije dostupan za prodaju fizičkim osobama.

Napomena:

Proizvod pripada skupini ograničenih prekursora eksploziva sukladno Prilogu I Uredbe (EU) 2019/1148, te sukladno članku 5. stavak 1. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 (NN 34/21), te isti nije dozvoljeno stavljati na raspolaganje pojedinačnim korisnicima, niti ih oni smiju uvoditi, posjedovati ili upotrebljavati. Ujedno je obveza gospodarskog subjekta koji je preuzeo ograničeni prekursor eksploziva dostaviti Izjavu iz Priloga IV navedene Uredbe.

Sukladno gore navedenom Zakonu, Kreativa d.o.o. ima obvezu prijaviti nadležnim tijelima svaku sumnjivu transakciju, značajan nestanak ili krađu stvari i smjesa ili tvari koje ih sadrže.

ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013

članak 5

(1) Gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva drugom gospodarskom subjektu obavješćuje ga u pisanom obliku da su nabava, uvođenje, posjedovanje ili uporaba tog ograničenog prekursora eksploziva od strane pojedinačnih korisnika podložni ograničenju iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/1148.

(2) Gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje regulirani prekursor eksploziva drugom gospodarskom subjektu obavješćuje ga u pisanom obliku da su nabava, uvođenje, posjedovanje ili uporaba tog reguliranog prekursora eksploziva od strane pojedinačnih korisnika podložni obvezama prijave iz članka 9. Uredbe (EU) 2019/1148.

članak 6.

(1) Internetsko tržište poduzima mjere i koristi alate kako bi osiguralo da korisnici koji stavljaju na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva pomoću njegovih usluga posredovanja budu obaviješteni o svojim obvezama iz Uredbe (EU) 2019/1148.

(2) Internetsko tržište mora imati opciju prijave sumnjivih transakcija kako bi korisnici koji stavljaju na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva pomoću njegovih usluga mogli postupiti u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2019/1148.

članak 7.

(1) Radi ispunjavanja obveze iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/1148 gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva zatražit će od profesionalnog korisnika ili drugoga gospodarskog subjekta dostavu izjave korisnika propisane u Prilogu IV. Uredbe (EU) 2019/1148.

(2) Internetsko tržište poduzima mjere i koristi alate kako bi osiguralo da korisnici koji stavljaju na raspolaganje ograničene prekursore eksploziva pomoću njegovih usluga posredovanja poštuju obveze u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2019/1148.

Loading...

Opis

  • Molekulska formula: HNO3
  • Količina: 250 ml
  • Pakiranje: plastična boca

povezani proizvodi