Loading...

Kalijev nitrat, 500 g

SKU: 1975 Kategorija:

22.67  + PDV

Kalijev nitrat (salitra) je bijela kristalna sol topljiva u vodi. Ima vrlo široku primjenu, uglavnom kao izvor nitrata.

* Proizvod nije dostupan za prodaju fizičkim osobama.

Napomena:

Proizvod pripada skupini reguliranih prekursora eksploziva sukladno Prilogu II Uredbe (EU) 2019/1148, te sukladno članku 5. stavak 2. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 (NN 34/21), te se isti može staviti na raspolaganje drugom gospodarskom subjektu, ali ga obavještava da su nabava, uvođenje, posjedovanje ili uporaba tog reguliranog prekursora eksploziva od strane pojedinačnih korisnika podložni obvezama prijave iz članka 9. Uredbe (EU) 2019/1148.

Sukladno gore navedenom Zakonu, Kreativa d.o.o. ima obvezu prijaviti nadležnim tijelima svaku sumnjivu transakciju, značajan nestanak ili krađu stvari i smjesa ili tvari koje ih sadrže.

ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013

članak 5

(1) Gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva drugom gospodarskom subjektu obavješćuje ga u pisanom obliku da su nabava, uvođenje, posjedovanje ili uporaba tog ograničenog prekursora eksploziva od strane pojedinačnih korisnika podložni ograničenju iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/1148.

(2) Gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje regulirani prekursor eksploziva drugom gospodarskom subjektu obavješćuje ga u pisanom obliku da su nabava, uvođenje, posjedovanje ili uporaba tog reguliranog prekursora eksploziva od strane pojedinačnih korisnika podložni obvezama prijave iz članka 9. Uredbe (EU) 2019/1148.

članak 6.

(1) Internetsko tržište poduzima mjere i koristi alate kako bi osiguralo da korisnici koji stavljaju na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva pomoću njegovih usluga posredovanja budu obaviješteni o svojim obvezama iz Uredbe (EU) 2019/1148.

(2) Internetsko tržište mora imati opciju prijave sumnjivih transakcija kako bi korisnici koji stavljaju na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva pomoću njegovih usluga mogli postupiti u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2019/1148.

članak 7.

(1) Radi ispunjavanja obveze iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/1148 gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva zatražit će od profesionalnog korisnika ili drugoga gospodarskog subjekta dostavu izjave korisnika propisane u Prilogu IV. Uredbe (EU) 2019/1148.

(2) Internetsko tržište poduzima mjere i koristi alate kako bi osiguralo da korisnici koji stavljaju na raspolaganje ograničene prekursore eksploziva pomoću njegovih usluga posredovanja poštuju obveze u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2019/1148.

Loading...

Opis

  • Molekulska formula: KNO3
  • Količina: 500 g

povezani proizvodi